Kuks - Granátové jablko

ZPĚT NA VÝPIS PROJEKTŮ

Národní kulturní památka Hospital Kuks je součástí unikátního barokního komplexu v údolí horního Labe, který je dílem významného mecenáše Františka Antonína Šporka (1662-1738). Představuje výjimečný doklad barokní charitativnosti a péče o potřebné. Díky své výzdobě a určení patří kukský hospital mezi nejvýznamnější barokní památky ve střední Evropě.

 

Kuks - Granátové jablko
Hospital Kuks
Název projektu Kuks - Granátové jablko
Oblast intervence 5.1. Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví
Příjemce Národní památkový ústav
Období realizace 03.06.2009 – 31.05.2015
Celkový rozpočet 440 082 059 Kč
Výše dotace z EU 374 069 750 Kč
Další informace www.hospital-kuks.cz/projekt-kuks-granatove-jablko-kgj/
Hodnotit projekt:

Projekt Kuks - Granátové jablko byl zaměřen na obnovu barokního areálu bývalého zaopatřovacího ústavu s nemocnicí milosrdných bratří a nalezení jeho nové role v podobě edukačního centra, které odpovídá potřebám 21. století. Po provedení vzorové stavební obnovy areálu, který se před zahájením projektu nacházel v nevyhovujícím stavebně technickém stavu, zde budou realizovány aktivity zaměřené na laickou i odbornou veřejnost. Projekt vytvořil podmínky pro edukační programy využívající nové přístupy (zážitková pedagogika, kombinace výuky v interiérech a exteriérech, reprezentovaných zejména obnovenou bylinkovou zahradou milosrdných bratří) i moderní technologie cílené na organizované skupiny (ZŠ, SŠ, zájmová sdružení či spolky) i jednotlivce z řad široké veřejnosti v oblastech farmacie, historie, památkové péče či ochrany přírody. K dispozici budou rovněž studijní a badatelské prostory v podobě historické knihovny bývalých správců hospitalu. Ve své náplni projekt přísně respektuje výjimečnost barokní památky a její původní charitativně-duchovní určení.

 

 

Fotografie projektu