Oprava kláštera premonstrátů Teplá

ZPĚT NA VÝPIS PROJEKTŮ

Na řece Teplé, v Tepelské vrchovině na západě Čech, leží nedaleko Mariánských Lázní město a klášter Teplá. Premonstrátský klášter zde v roce 1193 založil český šlechtic Hroznata, aby do něj vzápětí povolal premonstrátské řeholníky z pražského Strahova. Díky projektu IOP získala část kláštera v novou tvář. Nové kulturní a vzdělávací aktivity spolu s novými prohlídkovými trasami mají potenciál nastartovat rozvoj celého okolního regionu.

Oprava kláštera premonstrátů Teplá
Klášter premonstrátů Teplá
Název projektu Vzorová obnova NKP Klášter premonstrátů Teplá
Oblast intervence 5.1. Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví
Příjemce Kanonie premonstrátů Teplá
Období realizace 01.04.2009 – 30.06.2015
Celkový rozpočet 497 017 009 Kč
Výše dotace z EU 422 464 451 Kč
Další informace www.klastertepla.cz/
Hodnotit projekt:

Cílem projektu IOP bylo využít potenciál kulturního dědictví kláštera k stimulaci ekonomického, kulturního a sociálního růstu celého okolního regionu. V prvé řadě se projekt zaměřil na obnovu historicky nejhodnotnějších částí kláštera, který má status národní kulturní památky, a tím zahájit obnovu celého areálu kláštera. Přidanou hodnotou projektu je využítí klášterních prostor k vzdělávacím a kulturním akcím pro širokou veřejnost. Vytvořené zázemí umožňuje realizovat rukodělnou tvorbu v oblasti keramiky nebo výtvarných oborů, pro hudební aktivity zde jsou k dispozici zkušebny a koncertní sály, pro vzdělávací semináře je k dispozici několik učeben a konferenčních sálů, pro žáky škol projekt nabídne možnost výchovně vzdělávacích programů, a pro širokou veřejnost je připravena nabídka poznávacích okruhů po klášterním areálu.

Fotografie projektu