Rekonstruovaný most v Jirkově

ZPĚT NA VÝPIS PROJEKTŮ

Rekonstrukcí mostu došlo ke zlepšení stavebně technického stavu infrastruktury.

Rekonstruovaný most v Jirkově
Most v Jirkově (zdroj: MÚ Jirkov)
Název projektu IPRM - Rekonstrukce mostu v ul. Krušnohorská ev.č. 19 v Jirkově
Oblast intervence 5.2. Zlepšení prostředí problémových sídlišť
Příjemce Město Jirkov
Období realizace 19.05.2015 – 30.10.2015
Celkový rozpočet 4 794 507 Kč
Výše dotace z EU 4 075 330 Kč
Hodnotit projekt:

Cílem projektu bylo zlepšit fyzické prostředí v zóně prostřednictvím obnovy a revitalizace území, což je specifický cíl č. 2 IPRM Jirkov. Tento projekt sleduje obslužnou funkci města, zabezpečuje uspokojování potřeb jeho obyvatel ve vazbě na sociologické vnímání pojmu kvalita života.

Projekt byl zaměřen na cíl "Zlepšení kvality života i úrovně bydlení vytvořením nových parkovacích míst a obnovou veřejné zeleně", konkrétně na opatření II.2 "Zajistit dostupnost, obslužnost a mobilitu prostřednictvím zlepšení stavebně technického stavu infrastruktury".

Spadá do aktivity: II.2.1 Rekonstruovat místní, obslužné komunikace a chodníky vč. VO a mostů.

Jedná se o rekonstrukci silničního mostu v km 1,761 ev.č. 19 na místní komunikaci v Jirkově.

Vyjádření příjemce

Rekonstrukce velkou měrou přispěla k dalším realizovaným projektům v zóně a tedy k celkovému výraznému zlepšení fyzického prostředí v zóně a bezpečnosti obyvatel. Jednalo se o jeden dílčí projekt z mnoha další projektů v zóně realizovaných (zateplení, výtahy, komunikace, parkovací místa, hřiště, veřejná schodiště, kamerový systém atd.). Jako celek nyní zóna vypadá nesrovnatelně lépe.

Fotografie projektu