Revitalizace náměstíčka a parkoviště u pivovaru ve Strakonicích

ZPĚT NA VÝPIS PROJEKTŮ

V problémové zóně Sídliště Mír došlo k revitalizaci zanedbaného obytného prostředí a veřejných prostranství tak, aby se zde tamním obyvatelům žilo lépe.

Název projektu Revitalizace sídliště Mír, Strakonice - III. etapa - náměstíčko, parkoviště u pivovaru
Oblast intervence 5.2. Zlepšení prostředí problémových sídlišť
Příjemce Město Strakonice
Období realizace 07.07.2015 – 30.11.2015
Celkový rozpočet 16 347 271 Kč
Výše dotace z EU 13 855 047 Kč
Další informace www.strakonice.eu/content/revitalizace-sidliste-mir-strakonice-iii-etapa-namesticko-parkoviste-u-pivovaru
Hodnotit projekt:

Hlavním záměrem projektu bylo zvýšení kvality života obyvatel problémové zóny "Sídliště Mír" ve Strakonicích, a to prostřednictvím revitalizace zanedbaného obytného prostředí a veřejných prostranství ve vymezené lokalitě.

V rámci IPRM Strakonice se jedná již o III. etapu "Revitalizace sídliště Mír", která zahrnuje 2 samostatné podprojekty:
1. REVITALIZACE SÍDLIŠTĚ MÍR VE STRAKONICÍCH - NÁMĚSTÍČKO,
2. PARKOVIŠTĚ U PIVOVARU - STRAKONICE.

Stěžejním záměrem bylo stávající nevzhledné parkoviště přetvořit v hodnotnou a funkční centrální plochu sídliště Mír - jakési "NÁMĚSTÍČKO", které bude evokovat dojem městského prostředí. Projekt počítal s vytvořením oddechového prostoru obklopeného parkovacími místy, v jehož centrální části byl umístěn vodní prvek.

V rámci projektu byly rekonstruovány veškeré komunikace a zpevněné plochy, realizováno nové veřejné osvětlení, provedeny vegetační úpravy území vč. instalace závlahového systému, vybudována fontána a 2 nová dětská hřiště a doplněn mobiliář.

Fotografie projektu