Vytvoření centrálního registru elektronizace úkonů inspekce práce

ZPĚT NA VÝPIS PROJEKTŮ

Při realizaci procesů v rámci Státního úřadu inspekce práce a jeho jednotlivých oblastních inspektorátů práce nebylo dosahováno potřebné efektivnosti a řada procesů byla identifikována jako neúčelná a nehospodárná.

Vytvoření centrálního registru elektronizace úkonů inspekce práce
Práce na Registru elektronizace úkonů inspekce práce
Název projektu Vytvoření centrálního registru elektronizace úkonů inspekce práce
Oblast intervence 1.1. Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě
Příjemce Státní úřad inspekce práce
Období realizace 01.01.2010 – 15.10.2014
Celkový rozpočet 54 410 843 Kč
Výše dotace z EU 46 222 822 Kč
Další informace www.suip.cz/
Hodnotit projekt:

Cílem projektu tak bylo vybudování nového, resp. inovovaného souboru informačních systémů, které znatelně urychlí, zefektivní a v konečném důsledku i zlevní procesy spojené s agendami SÚIP - Centrálního registru elektronizace úkonů inspekce práce (REUIP).

Hlavními nosnými prvky vzniklého centrálního registru jsou napojení na tzv. základní registry, usnadnění práce inspektorů v terénu vykonáním významné většiny činností na místě za pomoci mobilního přístupu a v neposlední řadě omezení oběhu papírových dokumentů v důsledku jejich elektronizace.