CHCETE ŽÍT AKTIVNĚ?

Vyspělá společnost se mimo jiné projevuje tím, že se stará o znevýhodněné jedince a umožňuje jim plnohodnotně se zapojit do života, ať to jsou zdravotně handicapovaní, nezaměstnaní nebo obyvatelé sociálně vyloučených lokalit.

CHCETE ŽÍT ATIVNĚ?

Integrovaný operační program podporuje řadu aktivit od přestavby azylových domů po budování zázemí pro terénní služby, rekonstrukci úřadů práce, rozvoje sociálního podnikání i přeměny nevyhovujících veřejných prostor na sídlištích. Celkově byly podpořeny projekty v hodnotě téměř 3, 6 miliard korun.

Snažíme se například o přestěhování zdravotně hendikepovaných z ústavů do chráněných bytů, jak je tomu v západočeském městě Stod, nebo založení parku na místě bývalé vojenské střelnice v Uherském Hradišti.